Regulamin.

 1. Do korzystania z łowiska nie jest potrzebna karta PZW.
 2. Po przybyciu na teren łowiska przed wejściem na stanowisko należy koniecznie skontaktować się z obsługą łowiska, w celu zarejestrowania i opłacenia stanowiska. W razie nie obecności obsługi trzeba zadzwonić na numer telefonu podany na tablicy.
 3. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie na wyznaczonym stanowisku, możliwie na wprost nie utrudniając łowienia innym użytkownikom i w obrębie wyznaczonym bojami.
 4. Niedozwolone jest korzystanie ze stanowiska sąsiedniego, nawet, gdy jest ono wolne.
 5. Na łowisku dozwolone jest łowienie na 2 wędki ( za zgodą właściciela dopłata za trzecią wędkę).
 6. Do nęcenia i łowienia dozwolone jest stosowanie wyłącznie świeżych przynęt.
 7. Nie dopuszcza się stosowania zanęt przeterminowanych, spleśniałych i nieświeżych.
 8. Podczas łowienia:
  • wszystkie złowione ryby, które chcemy zakupić przetrzymujemy wyłącznie w siatce,
  • ryby, których nie zamierzamy kupić wypuszczamy do wody,
  • ryby odczepiamy na macie, odkażamy rany, robimy zdjęcie (uważając żeby nie upuścić ryb i wypuszczamy do wody (nie wrzucamy!),
  • ryby, których waga przekracza masę 3 kg muszą zostać niezwłocznie wypuszczone do wody, natomiast uszkodzone zostawiamy w worku i zgłaszamy obsłudze.
 9. Wymagane jest, aby łowiący na łowisku posiadali:
  • matę o wymiarach minimum 100×60,
  • worek do ważenia,
  • preparat do odkażania ran zakupiony na terenie łowiska ( koszt około 8 zł).
 10. Zabrania się:
  • zabijania ryb bezpośrednio na łowisku,
  • rozpalania ognisk na terenie łowiska,
  • kąpieli,
  • wprowadzania i kąpieli psów na łowisku.
 11. W razie podejrzenia o kradzież ryb gospodarz łowiska i inne osoby obsługujące łowisko mają prawo do kontroli samochodów i bagaży.Ponadto, gdy stwierdzona zostanie kradzież ryb zastrzegamy sobie prawo do nałożenia kary w wysokości 500 zł za każdą rybę. Próba kradzieży wyklucza możliwość ponownego odwiedzenia naszego łowiska.
 12. Obsługa ma prawo do wyproszenia z terenu łowiska bez zwrotu kosztów w przypadku:
  • głośnego zachowania,
  • śmiecenia,
  • dewastacji,
  • nadmiernego spożycia alkoholu.
 13. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za osoby przebywające na terenie akwenu, a także za samochody znajdujące się na parkingu.
 14. Gospodarz łowiska nie bierze odpowiedzialności za brak umiejętności wędkarskich klientów akwenu.
 15. Odpadki i śmieci umieszczać należy w workach otrzymanych od personelu łowiska ewentualnie swoich. Po zakończeniu łowienia zawiązany worek z odpadkami należy zabrać ze sobą. Śmieci są własnością wędkującego.
 16. Stanowisko należy pozostawić w czystości, dotyczy to również wody.
 17. Osoby palące zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności i powinny posiadać pojemnik na niedopałki.
 18. Personel łowiska upoważniony jest do kontroli stanowisk, stosowanych zanęt, przynęt, sprzętu, pojazdów. 
 19. Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego regulaminu oraz cennika.